เซอร์นิตินกับปฏิกิริยาดีท็อกซ์ของร่างกาย
: 064-4545524  |  Line ID : @823ijfel
สังซื้อพอลลิติน : Line ID : @823ijfel

เซอร์นิตินกับปฏิกิริยาดีท็อกซ์ของร่างกาย

หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกาย ปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งอาจมีอาการตอบสนองกับบางคน อาจเข้าใจว่าเป็นผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ แต่ความจริงเป็นผลการตอบสนองของร่างกาย ที่จะนำไปสู่ความสมดุลและสุขภาพที่ดีฒิพฬ


1. ปฏิกิริยาผ่อนคลาย
ร่างกาย รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วงนอน ส่วนใหญ่จะพบอาการนี้ มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง อยู่ก่อน เนื่องจาก อวัยวะที่เกิดโรค ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นการซ่อมแซมอวัยวะนั้น

 

2. ปฏิกิริยาอ่อนไหว
ท้องผูก ท้องเสีย อาการเจ็บปวด เหงือกบวม ซึ่งอาจพบได้ในประมาณ 20% มักจะเกิดในคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่ภายในร่างกาย ผลิตภัณฑ์จะเข้าไปทำการต่อสู้กับโรค ทำให้โรคปรากฏขึ้นมาภายนอกอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการสะท้อนกลับของร่างกาย เป็นการขับถ่ายของเสียออกมาทางส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

3. ปฏิกิริยาขับทิ้ง
การเกิดอาการเห่อ มีผื่น ลมพิษ ฝีที่ผิวหนัง ขี้ตา สีปัสสาวะเปลี่ยน เกิดจากอาการเริ่มสลายและขับของเสีย สิ่งตกค้างที่ต่างๆ ที่สะสมในร่างกาย เป็นการขับถ่ายของเสียออกมาจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

4. ปฏิกิริยาฟื้นตัว
เกิดอาการไข้ อาการเจ็บบวม อาเจียนปวดท้อง เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาเมื่อระบบการเคลื่อนไหวโลหิตฟื้นตัว ทำให้สารพิษที่อุดตัน ถูกขับออกมาในกระแสเลือด

 

5. ปฏิกิริยาใดๆ
บางคนไม่มีปฏิกิริยาใดๆ หรือปฏิกิริยาหยุด ไปเมื่อไหร่ไม่ทราบ ถ้าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี อาจจะไม่รู้สึกอะไร รู้สึกเพียงว่าร่างกายแข็งแรงดี

Read 545 times