ซื้อสินค้าเอมสตาร์ในราคาสมาชิก

 

เหตุผลที่เราเลือก เอมสตาร์เน็ทเวิร์ค


เราเลือกเอมสตาร์เน็ทเวิร์คเป็นหุ้นส่วนที่เราภาคภูมิใจ เอมสตาร์จดทะเบียนด้วยเงินลงทุนสูงกว่า 300 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) และตลอดระยะเวลาในการสร้างธุรกิจกว่า 10 ปี ของเอมสตาร์ เราได้ค้นพบว่า เอมสตาร์ เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ พูดจริงทำจริง ดูแลนักธุรกิจด้วยความรัก ใส่ใจและจริงใจเสมอมา ผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์ยังมีความหลากหลาย ผลิตด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพสูง แต่ยังคงเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งเอมสตาร์ยังได้วางระบบออนไลน์ที่สนับสนุนให้นักธุรกิจสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และยังจัดการระบบการส่งสินค้าที่ทันสมัยและรวดเร็วไว้ให้กับเราด้วย ที่เอมสตาร์ เราสามารถสร้างธุรกิจและส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนที่เรารักได้อย่างแท้จริง..

 

1) ความมั่นคงของบริษัท

ความมั่นคงของบริษัท เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทุกคนคงไม่อยากจะทุ่มเททำอะไรซักอย่างแล้วอยู่ดีๆ บริษัทก็ปิดตัวไป ดังนั้นเราจึงต้องสำรวจให้มั่นใจก่อนว่า บริษัทที่เราจะทำธุรกิตเครือข่ายจะไม่ปิดตัวลง

ซึ่ง AimStar Network ก็มีความมั่นคงในระดับที่สูงมาก และมียอดที่เพิ่มขึ้นทุกปีๆ รวมทั้งมีการขยายสาขาไปต่างประเทศ


2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

การที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก็จะมีผลต่อธุรกิจไปด้วย เพราะว่าถ้าผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นจะทำให้ธุรกิจเติมโตมาก การทำธุรกิจของทุกคนในองค์กร ก็จะง่ายขึ้นไปด้วย นั่นเพราะว่ายอดที่คาดหวังของบริษัท ก็คือยอดที่นักธุรกิจจะทำได้ ถ้าเป้าหมายของบริษัทสูง บริษัทก็ต้องออกนโยบาย, โปรโมชั่น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักธุรกิจมากขึ้น เมื่องานง่ายขึ้น ทุกคนก็สำเร็จเร็วขึ้นตามไปด้วย


3) แผนธุรกิจ

ในเรื่องของแผนธุรกิจถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะคนจะสำเร็จช้าหรือว่าเร็ว ก็อยู่ที่แผนธุรกิจ หรือแม้แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมากหรือน้อย เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ รวมทั้งหากมีการรักษายอด (หรือการซื้อสินค้าให้ถึงยอดนั่นเอง) หรือการที่ต้องซื้อสินค้าจำนวนมากๆ ก็ต้องพิจารณาคู่กับสินค้าว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ สำหรับการใช้สินค้าเหล่านั้น ในแต่ละเดือน

โดยถ้าโดนบังคับให้ซื้อมามากมายแล้วกินหรือใช้ไม่หมดซักทีในเดือนนั้น มันก็ไม่สมเหตุสมผลกับแผนธุรกิจแล้ว เำำพราะไม่ใช่การเปลี่ยนทีี่ซื้อสินค้า แต่เป็นการถูกบังคับให้ซื้อสินค้าเกินความจำเป็น สำหรับแผนธุรกิจของ AimStar Network จะมีอธิบายไว้ในแผนธุรกิจ Star Matching มีการรักษายอดที่เหมาะสม (ประมาณ 900-1000 บาทต่อเดือน)

แผนธุรกิจของเอมสตาร์ เป็นแผนที่สำเร็จได้ง่าย และทำได้จริง ยกตัวอย่างเช่น ให้เราชวนคนได้แค่ 2 คน และคน 2 คนชวนคนได้อีกแค่ 2 คนต่อไปเรื่อยๆ ตารางรายได้ของผลจากวิธีดังกล่าวจะเป็นดังต่อไปนี้

Power of Two


ซึ่งแน่นอนว่าสำำหรับคนที่ลงมือทำธุรกิจ อย่างจริงจังก็จะต้องสามารถหาสมาชิกที่สนใจในธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 2 คนแน่นอน ดังนั้นรายได้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นได้เร็วและมากกว่าตารางดังกล่าว

4) ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเอมสตาร์ แบ่งเป็น 5 กลุ่มได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  2. ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
  3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
  5. ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว


จุดสำคัญของ AimStar คือการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาก เช่น

- น้ำมันรำข้าว ที่มีสรรพคุณช่วยเหลือหลากหลายโรค
- Dermarine ที่มีสารช่วยชะลอความแก่อย่างครบถ้วน

และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอีกมากมาย ซึ่งเราควรศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรา