ซื้อสินค้าเอมสตาร์ในราคาสมาชิก

 


รายได้ 7 ทาง กับแผนธุรกิจ Star Matching

 

เงื่อนไขการทำธุรกิจ AimStar มีเพียง 3 ข้อเท่านั้น

 


1. สมัครสมาชิก AimStar Network 300 บาท ได้สิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก ดังนี้

  • ได้คู่มือเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ เอมสตาร์ 1 ชุด
  • ได้รับการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร จากอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท / คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท / คน

2. เปลี่ยนสถานะจาก สมาชิก เป็น นักธุรกิจที่เรียกว่าตำแหน่ง Supervisor ก่อน เพื่อมีสิทธิ์รับผลประโยชน์

  • โดย  มียอดซื้อส่วนตัว ภายในเดือนไหนก็ได้นับตั้งแต่สมัคร ให้มียอดรวม 1,000 PV หรือประมาณ 3,000 บาท ยอดนี้สามารถสะสมได้ภายในเดือนนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องซื้อครั้งเดียว (1 PV = 3 บาท โดยประมาณ)
  • เมื่อเป็น Supervisor แล้วไม่ต้องทำข้อ 2 นี้อีกต่อไป (ทำครั้งเดียวตลอดชีวิต)

3. รักษาสถานะการรับรายได้
โดยการซื้อสินค้าซ้ำในแต่ละเดือน อย่างน้อย 300 PV (ประมาณ 900 บาท) ซึ่งหากเดือนใดไม่มียอด หรือ ยอดไม่ถึง ก็เพียงแค่จะไม่มีสิทธิ์รับรายได้ในเดือนนั้น เท่านั้นเอง ไม่ได้มีการบังคับยอดในแต่ละเดือนอย่างใด


ลองมาดูรายละเอียดทั้ง 7 ทางนี้ด้วยกัน

1. กำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ ( Retail Benefit ) 20-30%

ตัวอย่าง
สมาชิก ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทในราคาสมาชิก 750 บาท แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาปกติ 900 บาท
ได้กำไรจากการค้าปลีกจำนวน 150 บาท หรือเท่ากับ 20%


โบนัสสาขา (Branch Bonus) 20%ของยอดธุรกิจส่วนตัว ของสมาชิกที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์ แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนนตัวอย่าง เราได้สปอนเซอร์ให้ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และมียอดธุรกิจส่วนตัว 1,000 คะแนน เราที่เป็นผู้สปอนเซอร์จะได้รับโบนัสสาขา 20% x 1,000 = 200 บาทโบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวที่เกินกว่า 1,000 คะแนนตัวอย่าง เรามียอดธุรกิจส่วนตัว 5,000 คะแนน จะได้รับโบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% x 4,000 = 800 บาท


โบนัสทีมอ่อน ( Weak Team Bonus ) 20% ของคะแนนทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนด

ตัวอย่าง
เรามียอดธุรกิจของทีมอ่อน 400,000 คะแนนจะได้ รับโบนัสทีมอ่อน = 20 % x 400,000 = 80,000 บาท ของยอดธุรกิจทีมอ่อน 

โบนัสทีมแข็ง ( Strong Team Bonus ) 10-13% ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติของเรา โดยคิดจากคะแนนที่เท่ากับทีมอ่อน และไม่เกิดยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของคะแนนที่กำหนด

ตัวอย่าง เราอยู่ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor) ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง 400,000 คะแนน และยอดธุรกิจทีมอ่อน 600,000 คะแนน จะได้รับโบนัสทีมแข็ง = 10% x 400,000 = 40,00 บาท ของยอดธุรกิจทีมแข็ง (คะแนนทีมแข็งที่เหลือ อีก 200,000 คะแนน เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป หรือเดือนถัดไป)


หมายเหต ุ*

* ลูกคือผู้ที่เราได้ทำการสปอนเซอร์เข้ามาเป็นสมาชิก  สามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน

** หลานคือผู้ที่ลูกของเราได้ทำการสปอนเซอร์เข้ามาเป็นสมาชิก (ลูกของลูก) สามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน

*** คนที่อยู่ภายใต้องค์กรของเราเรียกว่า “downline” สามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน 

โบนัสสตาร์แมทชิ่งทีมลูก 100% ของโบนัสทีมแข็งของทีมลูก (ผู้ที่ตนสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง เรา ได้สปอนเซอร์ นาย 1. เมื่อนาย1. ได้รับโบนัสทีมแข็ง 4,5000 บาท เรา ก็จะได้รับโบนัสทีมลูกจำนวน 4,500 บาทเช่นกัน
โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% ของโบนัสทีมแข็งของทีมหลาน (ลูกของผู้ที่เราสปอนเซอร์)

ตัวอย่าง เรา ให้การสปอนเซอร์ นาย 1. และ นาย 1. ให้การสปอนเซอร์ นาย 1.1 หรือกล่าวได้ว่า นาย 1. เป็นทีมลูกของ เรา และ นาย 1.1 เป็น ทีมลูกของ นาย 1. ก็คือทีมหลานของ เรา นั่นเอง

เมื่อ นาย 1.1 ได้รับโบนัสทีมแข็ง (สมมุติโบนัสทีมแข็งของนาย 1.1 เท่ากับ 150,000 บาท) นาย 1. จะได้รับ โบนัสทีมลูกจำนวน 100% ของโบนัสทีมแข็งของ นาย 1.1 หรือเท่ากับ 150,000 บาท ส่วนนาย เรา จะได้รับโบนัสทีมหลานจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนาย 1.1 หรือเท่ากับ 50% x 150,000 = 75,000 บาท นั่นเอง

เริ่มต้นกับธุรกิจวันนี้ ลงทุนไม่มาก แต่ได้อะไรกลับไปมากกว่าที่คุณคิด