อาหารเป็นทั้งบ่อเกิดของโรค และยารักษาโรค
: 064-4545524  |  Line ID : @823ijfel
สังซื้อพอลลิติน : Line ID : @823ijfel

อาหารเป็นทั้งบ่อเกิดของโรค และยารักษาโรค

การกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และลุกลามนั้น มีสาเหตุจากการดำเนินชีวิตที่ผิด การบริโภคที่ผิด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นการกลายพันธุ์ การติดเชื้อโรค การอักเสบเรื้อรัง และอื่นๆ แต่สิ่งที่ใกล้ตัวและพบว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของเซลล์มะเร็งก็คือ การบริโภคที่ไม่ถูกต้อง

การบริโภคโภชนาการ หรือการดื่มกิน เป็นได้ทั้งสาเหตุและเป็นได้ทั้งการบำบัดเยียวยาโรคมะเร็ง หากมีวินัยและเคร่งครัดจริงจัง โภชนบำบัดก็สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งร้ายก่อนที่มันจะคร่าชีวิตเราได้

 

การแก้ไขพฤติกรรมการกิน และการใช้ชีวิต ตลอดจนการยกระดับภูมิคุ้มกัน คือ “หลัก” ของการรักษาโรคมะเร็ง ส่วนการผ่าตัดเคมีบำบัด และการฉายรังสี คือการช่วยเหลือในระดับ “รอง”

Read 462 times